John Clayton(Travis Fimmel)

Jane Porter(Sarah Wayne Callies)

Detective Sam Sullivan(Miguel A. Núñez)

Nicki Porter(Leighton Meester)

Kathleen Clayton(Lucy Lawless)

Richard Clayton(Mitch Pileggi)

PaeseUSA
Periodo2003
Episodi8 episodi (1 stagione)