Serial TV > Enciclopedia > Poltergeist
Poltergeist ( Poltergeist: The Legacy) (USA 1996 - 1999)
PaeseUSA
Periodo1996 - 1999
CreatoreRichard Barton Lewis
Episodi88 episodi (4 stagioni)