Nikki (USA 2000 - 2002)
PaeseUSA
Periodo2000 - 2002