Serial TV > Enciclopedia > Rin Tin Tin
Rin Tin Tin (The Adventures of Rin Tin Tin) (USA 1954 - 1959)
PaeseUSA
Periodo1954 - 1959
Episodi164 episodi (5 stagioni)