Det. Beauregard 'Beau' Felton   

Det. Stanley 'Stan' Bolander   

Det. John Munch   
Det. Francis Xavier 'Frank' Pembleton   

Det. Michael Scott 'Mike' Kellerman   

Ag. Speciale Mike Giardello   

Dr. Julianna Cox   

Det. Stuart Gharty   

Ten./Cap./Det. Megan Russert   

Det. Meldrick Lewis   
Ten. Al 'Gee' Giardello   
Det./Serg. Kay Howard   

Det. Terri Stivers   

Det. Rene Sheppard   

JH James Brodie